Skip to main content

PHBibliotek: Servicedeklaration

OBS!

Idet vi overgår til nyt bibliotekssystem fra august 2017, vil der være lukket for bestillinger fra eksterne institutioner indtil ultimo 2018.

Servicedeklaration

Servicedeklaration for biblioteksfællesskabet Metropol og UCC
Servicedeklarationen er gældende for udlån og andre services til studerende og ansatte i Metropol og UCC , eksterne brugere og institutioner.

Biblioteksfællesskabet Metropol og UCC er et lovbibliotek i henhold til biblioteksloven §13 stk.2 og betjener såvel personlige som institutionelle eksterne brugere.

Biblioteksfællesskabet består af 7 biblioteksafdelinger. Alle afdelinger betjener såvel Metropols og UCCs studerende og ansatte som eksterne brugere.
Det er fællesskabets primære formål at betjene Metropols og UCCs studerende og ansatte.
Derudover er der indgået en samarbejdsaftale mellem Biblioteket Metropol og UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen, Rigshospitalet og Socialforvaltningen i Københavns Kommune.
For eksterne brugere vil der være begrænset adgang til services og ressourcer.

Metropol og UCC studerende, ansatte og brugere omfattet af anden aftale
For studerende, ansatte og brugere omfattet af anden aftale gælder den service og det reglement, som fremgår af biblioteksfællesskabets hjemmeside.

Eksterne brugere
Personlige eksterne brugere defineres som enkeltstående privatpersoner, som ønsker at låne materialer fra fællesskabets samlinger eller ønsker at anvende fællesskabets ressourcer på stedet.

Personlige eksterne brugere kan oprettes som lånere på en af biblioteksfællesskabets udvalgte afdelinger.
Låneroprettelse sker ved forevisning af sundhedskort (sygesikringsbevis) hvor låneren tildeles en pinkode, som låneren herefter selv kan ændre. Ved låneroprettelsen vælges en af fællesskabets udvalgte afdelinger som primært afhentningssted for bestilte eller reserverede materialer.
Personlige eksterne brugere kan låne og reservere materialer fra biblioteksfællesskabets samlinger, dog kan enkelte materialetyper være undtaget i enkelte afdelinger, hvor nogle materialer kun kan benyttes på stedet.
Elektroniske ressourcer kan anvendes på stedet. Der gives ikke fjernadgang for personlige eksterne brugere.
Biblioteksfællesskabet ekspederer ikke materialer bestilt gennem Bibliotek.dk og hjemtager ikke materialer fra andre biblioteker til personlige eksterne brugere.

I følgende afdelinger kan man oprettes som ekstern bruger:

Campusbiblioteket Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V
Tlf: 4189 9510
Email: bibcarl@ucc.dk
Åbningstid: mandag-fredag: 9.00-15.00

Campusbiblioteket Sigurdsgade
Sigurdsgade 26
2200 København N
Tlf: 23 73 33 10
Email: biblioteket-campus@phmetropol.dk
Åbningstid: Mandag-Torsdag 8.00-17.00, Fredag 8.00-16.00

Socialrådgiveruddannelserne
Kronprinsesse Sofies Vej 35
2000 Frederiksberg
Tlf: 24 29 63 20
Email: biblioteket-social@phmetropol.dk
Åbningstid:Mandag - Torsdag 9.00-15.00, Fredag 9.00-14.00

Regler for lån og bøder kan læses i bibliotekets reglement på hjemmesiden.

Eksterne institutioner
Institutionelle lånere defineres som andre biblioteker, der indgår i det nationale lånesamarbejde.
Forespørgsler om lån fra biblioteksfællesskabets materialer rettes gennem elektroniske kanaler, email, telefon eller brev. Fællesskabet ekspederer sædvanligvis alle henvendelser om lån fra udlånssamlingen, dog kan der forekomme særlige undtagelser på periodisk efterspurgt materiale eller samlinger som er forbeholdt Metropol eller UCC studerende, ansatte eller aftalepartnere. Kan en bestilling ikke imødekommes gives der besked herom.

Lånetiden for materialer er 42 dage og der kan foretages op til 6 fornyelser. Det er muligt at forny direkte på bibliotekets hjemmeside, hvor institutionelle lånere vil være oprettet med biblioteksnummer og en pinkode. Der opkræves ikke bøde ved overskridelse af lånetiden. Bortkommet eller ødelagt materiale skal erstattes.

Bestillinger ekspederes sædvanligvis indenfor 4 arbejdsdage, i ferieperioder kan der dog gå længere tid. Se hjemmesiden for ferie- og lukkedage. Bestillinger sendes med den nationale kørselsordning.

OBS! OBS! Idet vi overgår til nyt bibliotekssystem fra august 2017, vil der være lukket for bestillinger fra eksterne institutioner indtil ultimo 2018.

Kontakt: bib@ucc.dk / biblioteket-campus@phmetropol.dk