Skip to main content

PHBibliotek: Se andres opgaver

Se andres opgaver

Studenterportalen er en del af UC Viden og indeholder studerendes afgangsprojekter – bachelorprojekter, diplomprojekter og andre afsluttende projekter fra professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne i Danmark.

Søger du uden at være logget ind, ser du kun 10- og 12-tals opgaver. Logger du ind, får du adgang til flere opgaver og fuldtekstadgang, hvis den studerende har givet tilsagn hertil.

Åbn UCVIDEN Studenterportal

•    Login øverst til højre (brug koden til studienettet)
•    Søg ved at skrive emne og vælg projekttype
•    Du kan også undlade et emneord og bare søge på type og uddannelse