Skip to main content

Bibliotek: Litteratur om litteratursøgning

Litteratursøgning

Litteratur om litteratursøgning

Her ses et lille udsnit af bøger og artikler, som biblioteket har om emnet:
 

Buus, N., Kristiansen, H. M., Tingleff, E. B. & Rossen, C. B. (2008). Litteratursøgning i praksis : begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken, 108 (10), s. 2–8. Lokaliseret fra https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2008-10/litteratursogning-i-praksis-begreber-strategier-og-modeller

Frandsen, P. (2014). Reference- og studiemetodik – biblioteket som platform. I: I. Kornerup og T. Næsby (Red.), Pædagogens grundfaglighed : grundbog til pædagoguddannelsen (s. 53-68). Frederikshavn: Dafolo.

Frandsen, P. & Nielsen, S. (2015). Informationssøgning. I: V. Larsen og Ü. Tireli (Red.), Bacheloropgaven (s. 45-58). Kbh.: Akademisk Forlag.

Henrichsen, L. A. (2014). Søgning, valg og brug af kilder. I: B. Nielsen, N. G. Nielsen & N. Mølgaard (Red.), Professionsbachelor : uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis (2. udg., s. 154–169). Kbh.: UCC.

Hørmann, E. (2015). Litteratursøgning. I: S. Glasdam (Red.), Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder (2. udg., s. 37–49). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag.

Lund, H., Juhl, C., Andreasen, J. & Møller, A. (2014). Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning : redskaber til evidensbaseret praksis. Kbh.: Munksgaard.

Pipa, T. B. & Schwägermann, E. (2018): Informationshåndtering – søg, find, husk og brug kilder. I: Stray Jørgensen, P. & Rienecker, L. Studiehåndbogen for studiestartere på videregående uddannelser (s. 207-220). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 

> Læs mere om litteratursøgning

> Bliv bedre til litteratursøgning med e-læringsprogrammer