Skip to main content

Bibliotek: Ordbøger

Den Store Danske Encyklopædi

Adgang
Åbn Den Store Danske Encyklopædi

Den Store Danskes indhold stammer oprindelig fra Gyldendals forskellige leksika, primært Den Store Danske Encyklopædi. I perioden 2011-14 blev siden udvidet med ti fagværker.

Gyldendals Ordbøger

Adgang
Åbn Gyldendals ordbøger

Engelsk-dansk / dansk-engelsk / tysk-dansk / dansk-tysk / fransk-dansk / dansk-fransk / pædagogisk-psykologisk / klinisk ordbog.
Ordbøgerne er frit tilgængelige fra Københavns Professionshøjskoles adresser, dvs. du skal ikke logge på, når du er på dit uddannelsessted.

Fjernadgang
Hjemmefra logger du på via WAYF.
> Klik på "log ind"
> Klik på "WAYF"
> Vælg din professionshøjskole
> Indtast brugernavn og kodeord, vælg ansatte eller studerende
Dit brugernavn er dit studienummer - OBS: IKKE mail-adresse!, for ansatte er det dine initialer, og password er det samme, som du bruger, når du logger på professionshøjskolens netværk.

Desktop-ordbog (kun på  Københavns Professionshøjskoles adresser – ikke hjemmefra)
Desktop-ordbogen er et lille program, som giver adgang til ordbøgerne via en søgebjælke, som altid er tilgængelig i toppen af pc’ens skærmbillede, uden at du først skal åbne for en browser.
Programmet installeres via: http://desktopordbog.gyldendal.dk/DesktopOrdbogSetup.NoUpdate.exe

OBS! Desktop-ordbogen virker ikke på en Mac. Her har du adgang til ordbog.gyldendal.dk gennem din browser.

Kemisk Ordbog

Adgang
Åbn Kemisk Ordbog
Kemisk Ordbog på Ordbogen.com indeholder stofnavne, stofklassebetegnelser, et antal præfikser mv. fra den systematiske nomenklatur samt akronymer og andre forkortelser (herunder atomsymboler, étbogstavsymboler for aminosyrer og trebogstavsymboler for aminosyrer og carbohydrater), i alt ca. 14500 opslagsord.

Klinisk Ordbog

Adgang
Åbn Gyldendals ordbøger

Klinisk ordbog er en kombination af ordbog og leksikon med beskrivelser og forklaringer af begreber og sygdomme, herunder omfattende krydshenvisninger til beslægtede sygdomme og uddybende ordforklaringer. Man kan få medicinske fagudtryk oversat til dansk – og omvendt.
Der er adgang via Gyldendals ordbøger.

Fjernadgang
Hjemmefra logger du på via WAYF.
> Klik på "log ind"
> Klik på "WAYF"
> Vælg din professionshøjskole
> Indtast brugernavn og kodeord, vælg ansatte eller studerende
Brugernavn og kodeord er det samme, som du bruger, når du logger på netværket på dit uddannelsessted.

Desktop-ordbog (kun på Københavns Professionshøjskoles adresser – ikke hjemmefra)
Desktop-ordbogen er et lille program, som giver adgang til ordbøgerne via en søgebjælke, som altid er tilgængelig i toppen af pc’ens skærmbillede, uden at du først skal åbne for en browser.
Programmet installeres via: http://desktopordbog.gyldendal.dk/DesktopOrdbogSetup.NoUpdate.exe

Medie- og Kommunikationsleksikon

Adgang
Åbn Medie- og Kommunikationsleksikon

Medie- og kommunikationsleksikon, fra forlaget Samfundslitteratur, er et lettilgængeligt leksikon med korte artikler, som giver en hurtig indføring i et hav af emner inden for medie- og kommunikationsteori.

Ordbog over dansk tegnsprog

Adgang
Åbn Ordbog over dansk Tegnsprog

Ordbog over Dansk Tegnsprog rummer ca. 2200 af de almindeligste tegn i dansk tegnsprog.

Tegnene i Ordbog over Dansk Tegnsprog kan slås op på flere måder, både med udgangspunkt i tegnet og ud fra søgning på danske ord. Desuden kan tegnene søges efter emne. Ordbogen henvender sig således til en meget bred brugergruppe, og vi har under udarbejdelsen tilstræbt at tilgodese en lang række forskellige behov, så man som bruger kan have glæde af ordbogen, uanset om man intet kendskab har til tegnsprog, eller om man har tegnsprog som modersmål

Ordnet

Adgang
Åbn Ordnet.dk


Siden indeholder links til 3 ordbøger:

  • Den Danske Ordbog: moderne dansk sprog (fra ca. 1955 - )
  • Ordbog over det danske Sprog: historisk ordbog (fra 1700 til ca. 1950)
  • Korpus: sproget i brug (samling af tekster til sproglige undersøgelser)

Pædagogisk Psykologisk Opslagsbog

Adgang
Åbn Gyldendals ordbøger

Fjernadgang
Hjemmefra logger du på via WAYF.
> Klik på "log ind"
> Klik på "WAYF"
> Vælg din professionshøjskole
> Indtast brugernavn og kodeord, vælg ansatte eller studerende
Brugernavn og kodeord er det samme, som du bruger, når du logger på netværket på dit uddannelsessted.

Desktop-ordbog (kun på Københavns Professionshøjskoles adresser – ikke hjemmefra)
Desktop-ordbogen er et lille program, som giver adgang til ordbøgerne via en søgebjælke, som altid er tilgængelig i toppen af pc’ens skærmbillede, uden at du først skal åbne for en browser.
Programmet installeres via: http://desktopordbog.gyldendal.dk/DesktopOrdbogSetup.NoUpdate.exe

Psykologisk pædagogisk opslagsbog online er en digital udgave af den trykte bog af samme navn.

Retskrivningsordbogen

Adgang
Åbn Retskrivningsordbogen

En netudgave af Retskrivningsordbogens 4. udgave fra 2012.
Retskrivningsregler og andre råd til retskrivning finder du på sproget.dk.

Sproget.dk

Adgang
Åbn Sproget.dk

På Sproget.dk finder man vejledning, oplysning og svar på spørgsmål om det danske sprog og sprogforhold i Danmark.
Siden skal være en hjælp i det daglige arbejde for sprogbrugere af alle slags, og den skal være et søgeredskab for alle der bare vil vide mere om sproget.

Formålet med hjemmesiden er at:
> give en samlet indgang til officielle og autoritative opslagsværker
> give råd og vejledning om sprog­lige problemer
>
skabe øget sproglig bevidsthed
> synliggøre og udbrede viden om dansk sprog