Skip to main content

PHBibliotek: Referencer

Kurser

 > KPs (tidligere Metropol) kurser
(Log ind til Intrapol kræves)

 > KPs (tidligere UCC) kurser
(Log ind til Portalen kræves)
Mange kurser er skemalagte - spørg biblioteket

> Book en bibliotekar.
(Kun tidligere Metropol)

Referencehåndtering

Følg samme referencestandard hele vejen igennem opgaven – så kan det ikke gå helt galt.

Et referenceværktøj bruges til registrering af referencer og sikrer, at standarden overholdes. Det allervigtigste at huske, når man laver sine referencer og litteraturliste, er at være konsekvent.

Biblioteket giver adgang til følgende referenceværktøjer Mendeley, RefWorks og Zotero.
Words funktion for kildehåndtering er også en mulighed.

Husk at undersøge hvilken standard, der bruges på din uddannelse, og om der er særlige regler for din uddannelse!

Referencestandarder

Når du udarbejder kildehenvisninger og litteraturlister, skal du følge en standard. En standard indeholder regler for, hvilke oplysninger der skal medtages om hver enkelt kilde, i hvilken rækkefølge de skal stå, og hvilke tegn der skal bruges til at adskille de enkelte oplysninger. Når du bruger en standard, sikrer du, at dine referencer er entydige og letlæselige.

Hvordan du skal arbejde med referencer afhænger af din uddannelse – På Københavns Professionshøjskoles uddannelser benyttes følgende standarder: APA, Vancouver og Harvard.

Spørg din vejleder, hvilken standard din uddannelse benytter.

APA

APA Standard

The American Psychological Association står bag denne referencestandard. APA Style bruges især indenfor samfundsvidenskaberne.

Harvard

Harvard Standard

Harvard-standarden findes i forskellige varianter. Den bruges især indenfor natur- og til dels også samfundsvidenskab, men er også udbredt indenfor sundhedsvidenskab.

Efter Harvard-standarden skriver man forfatternavn og år i selve teksten, og litteraturlisten opstilles alfabetisk efter forfattere.

Vancouver

Vancouver Standard

Vancouver style er udarbejdet af International Committee of Medical Journal Editors og bruges især på det sundhedsvidenskabelige område.

Efter Vancouver-standarden giver man den anvendte litteratur fortløbende numre, således at den første reference i teksten får nr. 1, den næste nr. 2 osv.
I litteraturlisten skrives den fulde reference i den rækkefølge, den er brugt i teksten.

Referencehåndteringsprogrammer

Et referencehåndteringsprogram kan være et meget nyttigt redskab, når du skal holde styr på og udforme dine referencer.
I et referencehåndteringsprogram kan du

  •  opbygge en database over dine kilder både ved at importere fra databaser og ved at indtaste manuelt
  •  udforme din litteraturliste efter den reference-standard, som din uddannelse kræver

Mendeley

Åbn Mendeley

Mendeley er et gratis referencehåndteringsprogram og et akademisk socialt netværk, der kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online.

Mendeley kan også generere bibliografier og citationer i Microsoft Word og OpenOffice. Du kan også annotere dine dokumenter og søge i dem alle på en gang. Med Mendeley får du også adgang til din forskning via din webside, på iPhone eller iPad.

RefWorks

Åbn Refworks

Refworks er et værktøj, som bruges ved registrering af referencer til litteratur, når man arbejder med større opgaver som bacheloropgaver, afhandlinger, artikler osv. Programmet kan håndtere referencer til bøger, artikler og websider.

Refworks er web-baseret, og man kan derfor få adgang til sine referencer fra en hvilken som helst computer med net-adgang. I programmet opretter man en database, hvor man importerer eller inddaterer sine referencer. Man kan importere referencer direkte fra databaser som bibliotek.dk, Cinahl, ERIC, Academic Search Elite mv.

Refworks udarbejder litteraturlister fra databasen, som kan printes ud direkte eller gemmes som filer. Man vælger selv i hvilken referencestandard, man ønsker sin liste, det kan være Harvard, Vancouver eller mange andre.

Programmet kan også integreres i Word, således at man kan få programmet til at indsætte citationer direkte i den tekst, man er ved at skrive. Herudover opretter programmet automatisk en litteraturliste med de referencer, man har citeret, bagest i dokumentet.

 

Opret en konto i RefWorks
For at kommme i gang med Refworks skal du have oprettet en konto

> Gå til Refworks fra en computer, som er på professionshøjskolens netværk
> Ved Refworks User Login - klik på "Sign up for a New Account"
> Indtast registreringsdata, vælg et login og password, som du kan huske. Her er det blot vigtigt, at du IKKE anvender et &-tegn i login eller password. Klik på "register"

Kort efter du er blevet oprettet som bruger, modtager du en mail, der indeholder en kode, som du skal anvende til fjernadgang, men kun hvis du logger direkte på RefWorks uden om phbibliotek.dk.

Zotero

Åbn Zotero

Zotero er et referencehåndteringprogram, som frit kan downloades fra internettet. Zotero virker i alle browsere.

Zotero er gratis og kan downloades fra www.zotero.org. Du kan lave dit eget referencebibliotek i Zotero. Du kan overføre referencer fra forskellige artikeldatabaser f.eks. fra Pubmed til Zotero og kan benyttes med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Words referencehåndtering

De nyeste udgaver af tekstbehandlingsprogrammet Word indeholder mulighed for at lave teksthenvisninger og referenceliste.