Skip to main content

Ergoterapeut: Forside

- faglig inspiration og biblioteksressourcer inden for dit fagområde

Kontakt

Du er velkommen til at komme med forslag til nye bøger, kommentarer til indholdet, tip om relevante hjemmesider og lign.

Send en mail til:
bibliotek@kp.dk

Faglig inspiration og biblioteksressourcer inden for dit fagområde

Bøger

Her kan du se nogle af de nyeste bøger, som biblioteket har anskaffet specifikt om ergoterapi og rehabilitering:
Start en søgning på nye bøger om ergoterapi

Billede af bøger om ergoterapi

 

 

 

 

 

 

 


Søg i relevante databaser

Databasesøgning er vigtig for at kunne finde litteratur, som primært publiceres i tidsskrifter.
Enten det være sig den nyeste viden indenfor et felt eller til afdækning af, hvad der hidtil er skrevet om et givet emne.

De fagspecifikke databaser indsamler og formidler referencer til litteratur, så meget specifikke spørgsmål kan besvares.
 
Her er samlet de vigtigste databaser
indenfor det ergoterapeutiske felt.

 

Systematisk emnesøgning
Opstilling af en god  søgestrategi kan have sine udfordringer. På bibliotekets hjemmeside kan du læse om PICO og PICo og få eksempler på, hvordan du kan opløse din problemformulering i aspekter/emneord og gøre søgningen systematisk.


Kurser og workshops

Biblioteket tilbyder løbende kurser i databasesøgning og referencehåndtering.
Tilmelding til bibliotekets kurser (Log ind til Intrapol kræves)


Artikelsøgning

Dansksprogede artikler søges  primært via  biblioteketsbasen.
Ligeledes kan du søge internationale artikler via samme database.  Men brug ellers fagrelevante databaser; f.eks. CINAHL, PUBMED, OT-Seeker osv.

Få mere information om, hvordan du søger artikler i menuen: Sådan gør du

 

Faglige links

På internettet findes mange fagportaler, hjemmesider mm., hvor du kan finde supplerende litteratur om forskellige emner indenfor det ergoterapeutiske felt.
Nedenfor er samlet en række relevante links:

Arbejdsmiljø

Evidensbaseret ergoterapi

Faglige organisationer

Supplerende faglige link

Videncentre, forskningsinstitutioner og fagportaler


Et lille udvalg af relevante tidsskrifter

American Journal of Occupational Therapy - AJOT
Tidsskriftet er peer-reviewed og har fokus på forskning, praksis og sundhedsmæssige områder inden for ergoterapi. Her publiceres teoretiske og emnemæssige artikler, bl.a. teori-baseret forskning, oversigtsartikler, udviklings- og uddannelsesmæssige aktiviteter samt trends inden for ergoterapien.

Occupational Therapy in Mental Health
Tidskriftet indeholder artikler med fokus på ergoterapi inden for det psykiatriske område. Tidskriftet er et diskussionsforum for nye trends, udvikling og ny praksis og teknikker m.v. Oversigtsartikler er peer-reviewed.

Scandinavian Journal of Occupational Therapy
Peer-reviewed skandinavisk tidsskrift indenfor ergoterapi. Tidskriftet indeholder kliniske- og teoretiske forskningsartikler, case-studier, oversigtsartikler samt artikler om evaluering og præsentation af instrumenter, læring og undervisning og evaluering af interventioner.

WORK - A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation
Tværfagligt, internationalt tidsskrift, som publicerer peer-reviewed artikler indenfor emnerne arbejdsmiljø, forebyggelse og rehabilitering.


Leder du efter et bestemt tidsskrift, så skal du søge det via: Søg efter tidsskrifter