Skip to main content

Forskningsservice: Forside

Forskningsservice på KP

Som ansat på KP kan du, udover de traditionelle biblioteksservices, få målrettet vejledning og support i forbindelse med forsknings- og udviklingsopgaver. Vi udvikler vores service til de behov, der løbende opstår og efterspørges.

Vi tilbyder hjælp til en lang række opgaver, se herunder:

Bibliotekets forskningsservice tilbyder viden og hjælp til områderne:

Litteratursøgning
Få hjælp til systematisk litteratursøgning og reviews, søgedagbog/flowchart, forskningsspørgsmål, indkredsning af kilder etc

Biblioteket kan hjælpe med at vælge og opsætte værktøjer til review processen f.eks. PICO, Prisma Flowchart, Covidence.

Se en kort guide til: Informationssøgedelen i forbindelse med udarbejdelse af et mini-review - Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet.

Databaser og E-tidsskrifter
Bliv introduceret til databasesøgning og søgning i e-tidsskrifter. Bliv fortrolig med opsætning af profil og alerts, samt fjernadgang til e-ressourcer.

Projektbibliotekar
Biblioteket tilbyder at tilknytte en informationsspecialist til projekter. Informationsspecialisten kan assistere gennem hele projektforløbet med

 • Afgrænsning/præcisering af forskningsspørgsmål
 • Søgeord og søgeprofil
 • Afgrænsning og mindskning af bias
 • Valg af databaser og bibliotekskataloger
 • Udførsel af søgning og evaluering af søgeresultatet
 • Relevansvurdering
 • Fremskaffelse af relevant litteratur – fuldtekst adgang og bestilling
 • Referencehåndtering
 • Publicering

Referencehåndtering og litteraturlister
Bliv introduceret til referencehåndteringsværktøjet Mendeley. Programmet håndterer referencer til bøger, artikler og websider. Mendeley er web-baseret, og man kan derfor få adgang til sine referencer fra en hvilken som helst computer, tablet eller smartphone med netadgang. I programmet opretter man en mappe, hvor man importerer eller inddaterer sine referencer.
Man kan importere referencer direkte fra databaser som bibliotek.dk, Cinahl, ERIC, Academic Search Elite mv.

Publicering
Få hjælp til at udarbejde en publiceringsstrategi og indkredse relevante tidsskrifter og undgå predatory forlag og tidsskrifter.

Biblioteket assisterer også med publicering på "Arbejdspapirer", som er KPs egen publiceringsplatform med artikler i Open Access.

Open Access
Open Access er en måde at publicere videnskabelig litteratur, så forskningsresultater bliver frit og gratis tilgængelige for alle.
Biblioteket assisterer, hvis du har spørgsmål til  Open Access, APC betaling, medlemskab og rabatter mm.

Ophavsret
Biblioteket kan hjælpe hvis du har spørgsmål om ansattes ophavsret til deres forskning, hvordan man beskytter sin ophavsret, hvad andre må bruge af din forskning, og hvad du må bruge i din forskning.

UC Viden
UC Viden er KPs forskningsregistreringssystem til brug for registrering af alle ansattes publikationer, aktiviteter og projekter.

Kontakt os og få hjælp til hvordan du bruger UC Viden, får overført dine publikationer fra tidligere ansættelser eller anden hjælp du måtte have brug for.

ORCID
Biblioteket kan hjælpe dig med at oprette et unikt forsker-ID (ORCID) og tilknytte det i UC Viden.

Bibliometri og citationsanalyser
Citationsanalyser er én af to overordnede statistiske analysemetoder under betegnelsen bibliometriske analyser.

 • Citationsanalyser belyser bl.a. brugen og gennemslagskraften af videnskabelige publikationer og forskning.
 • Publikationsanalyser belyser selve publiceringsaktiviteten inden for en enhed, f.eks. et universitet, et forskningscenter eller et forskningsområde.

Biblioteket kan hjælpe med analyser af publikationer, citationer og impact i citationsdatabaserne Scopus og Web of Science.

Kontakt forskningsservice

Bente Larsen - 51 63 24 82

bela@kp.dk


Lene Kaad - 51 38 06 13

leka@kp.dk

 

Linda Olsen - 41 89 86 89 
liol@kp.dk

 

Siri Falkenstrøm - 51 63 25 81
99H2@kp.dk


Trine Hauch Azbi - 51 63 26 66

traz@kp.dk

 

Publicér på KP's egen platform

Ligger der en artikel i skrivebordsskuffen eller et projekt, som ikke er publiceret? - Publicér i "Arbejdspapirer" som er KP's egen publiceringsplatform.

Forskningsregistrering

 

 

Kontakt os og få svar på spørgsmål vedr. profil og publikationer i UCViden.

Få også hjælp på UCVidens supportside.

Publicering, hvordan?

Hjemmesiden "Start Publicering.nu" har til formål at inspirere især nystartede forskere til at tænke strategisk om publicering. Den gennemgår publiceringsprocessen skridt for skridt.

Bestil en workshop

Vi afholder workshops om:

 • UC Viden
 • Alerts i tidsskrifter og databaser
 • Litteratursøgning i specifikke databaser
 • Open access
 • Predatory journals

Vi er åbne for nye emner, som kan præsenteres i en større kreds, så kontakt os, og vi tilpasser en workshop efter jeres ønsker og behov.