Skip to main content

Forskningsservice: Netværk og forsker-id

Forskernetværk

ORCID

ORCID (open researcher and contributor id) tilbyder et unikt og permanent identifikationsnummer, som adskiller dig fra andre forskere.

ORCID iD er et unikt identifikationsnummer til hver forsker, der vil være med til at skelne mellem to forskellige personer med samme navn eller at samle publikationer, der er skrevet af den samme person, men er publiceret under forskellige navne.

Få mere information om ORCID:

> orcid.org (Den officielle hjemmeside)

> orcid.dk (Hjemmeside for projektet "Forskningsdokumentation og kommunikation")