Skip to main content

Forskningsservice: Kom godt i gang

Guide til mini-review

Start publicering nu

Adgang
Åbn Start publicering.nu

Sitet har til formål at inspirere især nystartede forskere til at tænke strategisk om publicering.

Sitet giver input til, hvordan man kan lægge en strategi for, hvor man skal publicere, hvordan man skal gøre det, og hvordan man bedst synliggør og måler sin forskning.

Publicering er en naturlig og indbygget del af enhver forskningsproces. Er du nystartet forsker kan du finde inspiration til de mere formelle dele af publiceringsprocessen.

PhD on Track

Adgang
Åbn PhD on Track

Portal  om afsøgning af et fagområde, referencestyring, deling og publicering af forskning samt evaluering og rankering.

Portalen er opdelt i tre moduler:

> Review and discover
> Share and publish
> Evaluation and ranking

Forskerportalen

Adgang
Åbn Forskerportalen

Forskerportalen henvender sig til forskere ved danske forskningsinstitutioner. Her kan du finde information om de mange juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for forskning.

Forskerportalen er udviklet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), som er et stående udvalg under Akademikerne, der varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål.