Skip to main content

Forskningsservice: Referencehåndtering

Referencestandarder

Referencehåndteringsværktøjer

APA

APA Standard

The American Psychological Association står bag denne referencestandard. APA Style bruges især indenfor samfundsvidenskaberne.

Harvard

Harvard Standard

Harvard-standarden findes i forskellige varianter. Den bruges især indenfor natur- og til dels også samfundsvidenskab, men er også udbredt indenfor sundhedsvidenskab.

Efter Harvard-standarden skriver man forfatternavn og år i selve teksten, og litteraturlisten opstilles alfabetisk efter forfattere.

Vancouver

Vancouver Standard

Vancouver style er udarbejdet af International Committee of Medical Journal Editors og bruges især på det sundhedsvidenskabelige område.

Efter Vancouver-standarden giver man den anvendte litteratur fortløbende numre, således at den første reference i teksten får nr. 1, den næste nr. 2 osv.
I litteraturlisten skrives den fulde reference i den rækkefølge, den er brugt i teksten.

Mendeley

Åbn Mendeley

Mendeley er et referencehåndteringsprogram og et akademisk socialt netværk, der kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online.
Mendeley kan generere litteraturlister og citationer i Word og andre tekstbehandlingsprogrammer. Du kan også tilføje noter i dine dokumenter og søge i dem alle på en gang. Med Mendeley kan du få adgang til din forskning på din smartphone eller tablet.

Zotero

Åbn Zotero

Zotero er et referencehåndteringprogram, som frit kan downloades fra internettet. Zotero virker i alle browsere.

Zotero er gratis og kan downloades fra www.zotero.org. Du kan lave dit eget referencebibliotek i Zotero. Du kan overføre referencer fra forskellige artikeldatabaser f.eks. fra Pubmed til Zotero og kan benyttes med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Words referencehåndtering

De nyeste udgaver af tekstbehandlingsprogrammet Word indeholder mulighed for at lave teksthenvisninger og referenceliste.