Skip to main content

Fysioterapeut: Forside

- faglig inspiration og biblioteksressourcer inden for dit fagområde

Velkommen

Inspiration og biblioteksressourcer til fysioterapeutstuderende

Her har du en samlet indgang til alt det, biblioteket tilbyder specielt til din uddannelse. Information om relevante bøger, tidsskrifter - trykte og elektroniske - gode links og databaser og hjælp til opgaveskrivning.

Du er velkommen til at komme med forslag og kommentarer til indholdet. Skriv til BV@kp.dk

Evidens for træning

Et review udarbejdet af Bente Klarlund Pedersen og Bengt Saltin underbygger evidensen for skræddersyet træning til en lang række kroniske sygdomme. Det er ikke blot livsstilsfaktorer og livskvalitet, men også symptomer, recidiv og mortalitet, der kan påvirkes positivt af træningen.

Se omtale i Fysioterapeuten, nr. 01/2016

Se review'et Exercise as medicine – evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases

Primal Pictures 3D - anatomi og fysiologi

Primal Pictures er en dynamisk anatomi/fysiologi ressource, der giver en bred vifte af 3D-billeder, animationer og detaljeret tekst til brug i sundhedssektoren og patientuddannelse.
Primal Pictures tilbyder ikke kun præcise kliniske detaljer, men det er også den eneste software ressource som tilbyder interaktive billeder, der roterer 360°, viser og mærker
op til 24 lag til dybdegående anatomisk udforskning.

Nyt fra forskningen

Unge i fitnessmiljøet bliver så grebet af ”kropsarbejdet” og følelsen af kontrol, at træningen bliver hele omdrejningspunktet i deres liv

Det viser et studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Studiet er netop publiceret i det internationale tidsskrift Journal of Youth Studies. Det bygger på interviews med 15 unge i alderen 16-23 år af begge køn. Læs mere her.

Kontakt os

 Campusbiblioteket Sigurdsgade:
Tlf.: 2373 3310
Email: bibliotek@kp.dk

 
Campusbiblioteket Nordsjælland: 
Bodil Veileborg
Direkte tlf. 4189 7418
Email: bv@kp.dk
Redaktør på denne fagguide.
    
Eva Christensen Kragh
Direkte tlf. 4189 7959
Email: evkr@kp.dk

Søg i bibliotekets base

Her kan du søge i alle bibliotekets materialer. Du kan også reservere materialer og forny dine lån.