Skip to Main Content
KP Bibliotek

For ansatte

Litteratursøgning

På biblioteket kan du få hjælp til systematisk litteratursøgning og reviews, søgedagbog/flowchart, forskningsspørgsmål, indkredsning af kilder etc.

Biblioteket kan hjælpe med at vælge og opsætte værktøjer til review processen f.eks. PICO, Prisma Flowchart og Covidence.


Projektbibliotekar

Biblioteket tilbyder også at tilknytte en informationsspecialist til større projekter. Informationsspecialisten kan assistere gennem hele projektforløbet med:
 

  • Afgrænsning/præcisering af forskningsspørgsmål
  • Søgeord og søgeprofil
  • Afgrænsning og mindskning af bias
  • Valg af databaser og bibliotekskataloger
  • Udførsel af søgning og evaluering af søgeresultatet
  • Relevansvurdering
  • Fremskaffelse af relevant litteratur – fuldtekst adgang og bestilling
  • Referencehåndtering
  • Publicering

Databaser og E-tidsskrifter

Her finder du de databaser og elektroniske tidsskrifter, som biblioteket har adgang til:

 

 

Kontakt forskningsservice: biblioteket-forskningsservice@kp.dk

Bente Larsen, bela@kp.dk, tlf.: 51 63 24 82

Lene Kaad, leka@kp.dk, tlf.:  51 38 06 13

Siri Falkenstrøm, 99H2@kp.dk, tlf.: 51 63 25 81

Trine Hauch Azbi, traz@kp.dk, tlf.: 51 63 26 66