Skip to Main Content
KP Bibliotek

For ansatte

Publicering
Biblioteket tilbyder vejledning i forbindelse med publicering. Du kan få hjælp til at udarbejde en publiceringsstrategi og indkredse relevante tidsskrifter, vejledning i forbindelse med ophavsret og open access, tips til hvordan du undgår predatory forlag og tidsskrifter etc.

 

Start publicering nu
Sitet har til formål at inspirere især nystartede forskere til at tænke strategisk om publicering.

Sitet giver input til, hvordan man kan lægge en strategi for, hvor man skal publicere, hvordan man skal gøre det, og hvordan man bedst synliggør og måler sin forskning.

Publicering er en naturlig og indbygget del af enhver forskningsproces. Er du nystartet forsker kan du finde inspiration til de mere formelle dele af publiceringsprocessen.


PhD on Track

Portal om afsøgning af et fagområde, referencestyring, deling og publicering af forskning samt evaluering og rankering.

Portalen er opdelt i tre moduler:

  • Review and discover
  • Share and publish
  • Evaluation and ranking

Open Access
Open Access er en måde at publicere videnskabelig litteratur, så forskningsresultater bliver frit og gratis tilgængelige for alle.

Biblioteket assisterer, hvis du har spørgsmål til Open Access publicering, APC betaling, medlemskab og rabatter mm.
 

 

 

Kontakt forskningsservice: biblioteket-forskningsservice@kp.dk

Bente Larsen, bela@kp.dk, tlf.: 51 63 24 82

Lene Kaad, leka@kp.dk, tlf.:  51 38 06 13

Siri Falkenstrøm, 99H2@kp.dk, tlf.: 51 63 25 81

Trine Hauch Azbi, traz@kp.dk, tlf.: 51 63 26 66