Skip to main content
KP Bibliotek

Ergoterapeut

Databaser

Databasesøgning er vigtig for at kunne finde litteratur, som primært publiceres i tidsskrifter.
Enten det være sig den nyeste viden indenfor et felt eller til afdækning af, hvad der hidtil er skrevet om et givet emne.

De fagspecifikke databaser indsamler og formidler referencer til litteratur, så meget specifikke spørgsmål kan besvares.
 
Her er samlet de vigtigste databaser indenfor det ergoterapeutiske felt. Nogle af databaserne er der fri adgang til, andre baser skal du tilgå via fjernadgang (WAYF). Databaserne varierer i størrelse, hvilket afspejles i de resultater du får - Så få poster i en lille base er ikke nødvendigvis et dårligt resultat.