Skip to main content
KP Bibliotek

Ernæring og sundhed

Sundhedsstatistik

Jeg har samlet kilder til sundhedsstatistik her. Et enkelt og simpelt  råd er: LÆS lige teksten om kilden, så er det lettere at have med at gøre.

Spørg!! hvis det driller.

eSundhed

Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside med offentlig sundhedsdata. 

 

Statens Institut for Folkesundhed 

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut beliggende i København, som forsker i folkesundhed. Det er emner som: 

  • Børn og Unges Sundhed og Trivsel

  • Voksnes Sundhedsadfærd og Helbred

  • Sundhed og Sygelighed i Danmark

  • Sundhedsfremme og Forebyggelse

 

Danskernes Sundhed

Tal fra den Nationale Sundhedsprofil.

 

Sundhedsstatistik hos Danmarks Statistik

I sundhedsstatistikkerne er der oplysninger om indlæggelser på almindelige sygehuse, besøg hos lægen mv. og indikatorer om kommunal sundhed, fx hjemmesygepleje. God temaside med links til de anvendte tabeller i Statistikbanken. 

VIVE

VIVE (Det Nationale forsknings- og analyse center for velfærd) leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sundhedsstyrelsen

Mange tal og data om sundhed og livsstil. Tallene findes under de forskellige emner.

Sundhedsdatastyrelsen

Danske sundhedsregistre. Fx. Fødeselsregisteret .

PUBmed

der er meget statistik, der fremkommer ved forskning, så Pubmed er et godt sted at søge. Pubmed har dog ikke en MeSH term, der dækker disse tal. Man kan begrænse til artikler, der sandsynligvis indeholder tal og statistik ved at begrænse til fx.  "clinical trial" og "systematic reviews" i "articles types" filteret.

 Eurostat

Statistik fra EU. Bemærk linkboksen i højre nederste hjørne! der er mange gode andre resourcer i den samling. Ellers er det i venstre menuen, man kommer videre.

WHO - regional office for EUROPE

Godt at starte på forsiden - det er under Topics i menulinien, man kan finde indgangen til tallene.

FutureLearn

Basic Statistics

University of Amsterdam

Understanding statistics is essential to understand research in the social and behavioral sciences. In this course you will learn the basics of statistics; not just how to calculate them, but also how to evaluate them. This course will also prepare you for the next course in the specialization - the course Inferential Statistics.

A Coursera course