Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Forskningsservice

Datamanagement

Blive klogere på datamanagement, FAIR-principperne og datamangementplaner i tre e-læringsvideoer udarbejdet af DeiC. Deic er et samarbejde mellem danske universiteter om levering og udvikling af den nationale digitale forskningsinfrastruktur herunder også best practice for datamanagement og open science.

Datamanagementplan

En datamanagementplan (DMP) beskriver det workflow data gennemgår i et forskningsprojekt. Det er i stigende grad et krav fra fonde, at der medfølger en DMP ved ansøgning om forskningsmidler. F.eks. kræver Innovationsfonden, at der udarbejdes en DMP.

Alle inden for forskning og videregående uddannelser i Danmark kan anvende DMPonline. Blive klogere på dette værktøj og benyt dens skabeloner, se her: Data management-planer med DMPonline.

Kontakt forskningsservice hvis du har brug for hjælp.

 

Københavns Professionshøjskoles retningslinjer for databehandling, dataanvendelse og dataregistrering

På Københavns Professionshøjskole gælder nedenstående:

National strategi

Universiteterne i Danmarks har tiltrådt en national strategi for forskningsdatamanagement. Den skal sikre Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forskningsdata. Det kan man læse mere om hos DeiC, se her: National strategi.

 

Datamanagement repositorier

Du kan gemme dine data i et repositorium/dataarkiv. Du kan også finde og genbruge andres data, så dit datasæt bliver større og dermed får mere vægt. Du kan også bruge respositoriet til at give andre adgang til dine data f.eks. i forbindelse med publicering af en artikel, hvor tidsskriftet stiller krav om, at der skal være adgang til data. Københavns Professionshøjskole henviser til Rigsarkivet.

Herunder er der eksempler på repositorier:

Kontakt forskningsservice: biblioteket-forskningsservice@kp.dk

Bente Larsen, bela@kp.dk, tlf.: 51 63 24 82 - Understøtter primært ansatte ved videreuddannelserne, de samfundsfaglige uddannelser og Institut for Didaktik og Digitalisering

Lene Kaad, leka@kp.dk, tlf.:  51 38 06 13 - Understøtter primært ansatte ved Det Sundhedsfaglige Fakultet

Siri Falkenstrøm, 99H2@kp.dk, tlf.: 51 63 25 81 - Understøtter primært ansatte ved Institut for Pædagoguddannelse.

Trine Hauch Azbi, traz@kp.dk, tlf.: 51 63 26 66 - Understøtter primært ansatte ved Institut for Læreruddannelse og SFU.