Skip to main content
KP Bibliotek

Forskningsservice

Kurser for ansatte

Tilmelding til nedenstående kurser sker via kompetenceportalen. På kompetenceportalen kan du også se, hvilke datoer kurserne udbydes. Tilgå kompetenceportalen via KP Intra.
 

Bestil en workshop

Du kan også bestille en workshop. Vi afholder workshops om:

  • UC Viden
  • Alerts i tidsskrifter og databaser
  • Litteratursøgning i specifikke databaser
  • Open access
  • Predatory journals

Vi er åbne for nye emner, som kan præsenteres i en større kreds, så kontakt os, og vi tilpasser en workshop efter jeres ønsker og behov.

Kontakt biblioteket for at rekvirere et skræddersyet kursus eller workshop biblioteket-forskningsservice@kp.dk
 

Følgende kurser udbydes via kompetenceportalen:

Kurset giver en generel introduktion til, hvordan du integrerer litteratursøgning i din forberedelse til undervisning og FoU-aktiviteter.

Kurset indeholder følgende: Opbygning af fagrelevante søgeord og søgestrenge, søgestrategi, boolske operatorer, systematisk litteratursøgning, logbog, brug af videnskabelige databaser.

Målgruppe: Ansatte
Varighed: 2 timer

Kurset giver en grundlæggende introduktion til NVIVO 12 Plus på Windows. NVIVO er et kvalitativt dataanalyse program, hvor du kan behandle tekst, lyd, billeder og andet. Man kan fx kode interviews og andre data i programmet og få et overblik på tværs af de forskellige data.

Kurset indeholder følgende: Oprettelse af projekter i NVIVO og gennemgang af de grundlæggende funktioner i programmet: import af data, kodning, analyse mm.

Inden kurset skal du have installeret NVIVO – link til programmet og registreringsnøgle findes på Intrapol og Portalen.

Målgruppe: Ansatte ​
Varighed: 3 timer

Kurset indeholder følgende: Gennemgang af søgeteknikker og søgefaciliteter i de tre sundhedsvidenskabelige databaser: Pubmed, Cinahl og Embase.

Hvordan lægger du en søgestrategi og laver en systematisk søgning. Hvordan søger du med kontrollerede emneord:  MeSH, CINAHL subject Headings, Emtree.

Målgruppe: Ansatte inden for det sundhedsfaglige område.
​Varighed: 2 timer

Kurset indeholder følgende:
 

Gennemgang af søgeteknikker og søgefaciliteter i databaserne Web of Science, Scopus og PubMed.

Hvordan lægger du en søgestrategi og laver en systematisk søgning med kontrollerede og ukontrollerede emneord.

Hvad kendetegner en citationsdatabase og hvordan kan citationerne bruges.

Målgruppe: Ansatte inden for det sundhedsfaglige og teknologiske område.
Varighed: 2 timer

Kurset indeholder følgende:

Gennemgang af søgeteknikker og søgefaciliteter i internationale databaser inden for det sociale og pædagogske fagområde.

Hvordan lægger du en søgestrategi og laver en systematisk søgning med kontrollerede og ukontrollerede emneord.

Målgruppe: Ansatte inden for det sociale og pædagogiske område.
Varighed: 2 timer

Kurset indeholder følgende:

Gennemgang af søgeteknikker og søgefaciliteter i internationale databaser inden for det lærerfaglige område.
Hvordan lægger du en søgestrategi og laver en systematisk søgning med kontrollerede og ukontrollerede emneord.

Målgruppe: Ansatte inden for det lærerfaglige område.
Varighed: 2 timer

Grundlæggende introduktion til referenceværktøjet Mendeley, der gør det nemt at lave henvisninger til litteratur og referencelister.

Kurset indeholder følgende:
Mendeley som referencehåndteringsprogram, import af referencer til Mendeley fra diverse kilder, dublethåndtering i Mendeley, synkronisering mellem Mendeley desktop og Mendeley web, samspil med Word og formatering af tekst og litteraturliste, dele referencer i en gruppe.

Hvis der er tid til overs, kan arbejdet med egne referencer påbegyndes.
 

Inden kursusstart bedes du have oprettet en konto her
Og have installeret Mendeley på din computer: Download Mendeley Desktop.


Målgruppe: Ansatte
Varighed: 2 timer

Kurset indeholder følgende:

Hvad kendetegner en citationsdatabase og hvordan kan citationerne bruges. Gennemgang af søgeteknikker og søgefaciliteter i de to tværfaglige databaser Web of Science og Scopus. Hvordan lægger du en søgestrategi og laver en søgning i Web of Science og Scopus.


Målgruppe: Tværfagligt
Varighed: 2 timer

Kurset indeholder følgende:

Gennemgang af søgeteknikker og søgefaciliteter i internationale databaser inden for det pædagogiske, sociale og lærerfaglige område: Education Research Complete, ERIC, SocIndex, Idunn m.fl.
Hvordan lægger du en søgestrategi og laver en systematisk søgning med kontrollerede og ukontrollerede emneord.


Målgruppe: Ansatte inden for det sociale, pædagogiske og lærerfaglige område
Varighed: 2 timer

UCViden portalen synliggør professionshøjskolesektorens videnproduktion. UC Viden er også et af Københavns Professionshøjskoles ansigter udadtil. Hvis du beskæftiger dig med videnproduktion i den ene eller anden form, skal du registrere dit arbejde i UCViden.

Kurset giver en grundlæggende introduktion til UCViden med masser af tips og tricks til at bruge platformen i forhold til: Opdatering af profil, CV, indberetning af publikationer, aktiviteter, projekter mm. Tilknytning af ORCID, samt portalvisning af profil.
Kurset holdes som en workshop, så medbring gerne eksempler på publikationer eller andet til registrering eller tilføjelser til din profil.

 

Målgruppe: Ansatte
Varighed: 2 timer