Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Forskningsservice

Litteratursøgning

På biblioteket kan du få hjælp til systematisk litteratursøgning og reviews, søgedagbog/flowchart, forskningsspørgsmål, indkredsning af kilder etc.

Biblioteket kan hjælpe med at vælge og opsætte værktøjer til review processen f.eks. PICO, Prisma Flowchart og Covidence.


Projektbibliotekar

Biblioteket tilbyder også at tilknytte en informationsspecialist til større projekter. Informationsspecialisten kan assistere gennem hele projektforløbet med:
 

  • Afgrænsning/præcisering af forskningsspørgsmål
  • Søgeord og søgeprofil
  • Afgrænsning og mindskning af bias
  • Valg af databaser og bibliotekskataloger
  • Udførsel af søgning og evaluering af søgeresultatet
  • Relevansvurdering
  • Fremskaffelse af relevant litteratur – fuldtekst adgang og bestilling
  • Referencehåndtering
  • Publicering

Databaser og E-tidsskrifter

Her finder du de databaser og elektroniske tidsskrifter, som biblioteket har adgang til:

 

 

Kontakt forskningsservice: biblioteket-forskningsservice@kp.dk

Bente Larsen, bela@kp.dk, tlf.: 51 63 24 82 - Understøtter primært ansatte ved videreuddannelserne, de samfundsfaglige uddannelser og Institut for Didaktik og Digitalisering

Lene Kaad, leka@kp.dk, tlf.:  51 38 06 13 - Understøtter primært ansatte ved Det Sundhedsfaglige Fakultet

Siri Falkenstrøm, 99H2@kp.dk, tlf.: 51 63 25 81 - Understøtter primært ansatte ved Institut for Pædagoguddannelse.

Trine Hauch Azbi, traz@kp.dk, tlf.: 51 63 26 66 - Understøtter primært ansatte ved Institut for Læreruddannelse og SFU.