Skip to main content
KP Bibliotek

Opgaveskrivning

Litteratursøgning

 

Søgeprocessen er en læreproces
Når du søger viden, informationer, kilder og faktaoplysninger til en opgave, sætter du en søgeproces i gang.
Søgeprocessen skal helst være målrettet og kvalificeret.
Faktisk er søgeprocessen en læreproces i sig selv – og du 
skal afsætte god tid til det!


Læg en plan for hvor og hvordan du vil søge
Når du laver en plan, skal du overveje:
 
1: Hvor du er i opgaveprocessen:

Er du ved at finde ud af, hvad du skal skrive opgave om, kan det være fint med bevidst tilfældig søgning. Det er en god måde at søge på, når du vil have indtryk af et emne. Er du længere i processen, kan du have brug for at finde alt, hvad der er skrevet om et emne. Til det kan du bruge systematisk søgning, kædesøgning og citationssøgning.

2: Hvilken type litteratur du skal bruge til opgaven:

•    dansk forskningslitteratur
•    international forskningslitteratur
•    debatstof
•    det allernyeste
•    ældre litteratur for at give din opgave et historisk perspektiv
•    litteratur, skrevet af teoriens ophavsmand
•    fortolkninger af den teori, du vil bruge – lærebøger og antologier fortolker ofte anerkendt teori

Brainstorm og spar med dine studiekammerater, også selv om du skal skrive opgaven alene.


Strukturer din søgning med en søgeprotokol

Når du skal i gang med en større litteratursøgning i forbindelse med en opgave eller et projekt, er det en god idé at overveje, hvordan du kan strukturere din søgning.


En søgeprotokol strukturerer den søgeproces - der er nødvendig - for at samle relevant viden inden for et område eller emne.
Søgeprotokollen danner samtidig grundlag for, at søgningen kan gentages (for eksempel af gruppemedlemmer) eller blive opdateret på et senere tidspunkt.

Biblioteket har udarbejdet disse helt basale skemaer til opbygning af en søgestrategi:

 


 

Der findes forskellige modeller til opbygning af en søgestrategi.
Herunder kan du se eksempler på modellerne PICO og PICo.

 

PICO (Patient/Population/Problem – Intervention – Comparison - Outcome) kan anvendes, når du vil finde litteratur om effekten af en bestemt intervention.

Eksempel: Hvilken effekt har patientundervisning for livskvaliteten hos patienter med type 2-diabetes?
PICO

Litteraturhenvisning: Richardson, W.S., Wilson, M.C., Nishikawa, J. & Hayward, R.S. 1995, "The well-built clinical question: a key to evidence-based decisions", ACP Journal Club, vol. 123, no. 3, pp. A12-3.

PICo (Patient/Population/Problem – phenonomen of Interest – Context) kan anvendes, når du vil finde litteratur om et bestemt begreb (fænomen) i en bestemt kontekst.

Eksempel: Hvilke overvejelser gør sygeplejersker sig om berøring i forbindelse med den daglige pleje af indlagte patienter?
PICo

Litteraturhenvisning: Joanna Briggs Institute 2011, Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual 2011, The University of Adelaide, South Australia.

 


Logbog

Hvis du vil undersøge et emne til bunds og holde styr på dine søgninger, er det nødvendigt at føre log over dem. Loggen kan du bruge som dokumentation for, hvor og på hvad og hvor mange resultater du har fået hvornår.

Det ser besværligt ud, men du sparer tid til sidst i opgaveforløbet, hvis du har lavet en log fra start af.

Søgeord Søgested Søgedato Antal resultater Kommentarer Brugbar litteratur
Flygtninge phbibliotek.dk 23.08.2015 37 EU's perspektiv 4 artikler