Skip to main content
KP Bibliotek

Opgaveskrivning

Søgemetoder

Når du søger i databaser, skal du være opmærksom på:
•    Du får ikke forslag til andre stavemåder eller endelser
•    Du får koblet dine søgeord på den måde, du beder om – og ikke på andre
•    Du får det, du søger på, ikke andet
•    Alle resultater er principielt lige relevante

Find dine søgeord ved at:
•    Søge på de begreber og fagudtryk, der er nævnt i din lærebog
•    Søge på de emneord, der er sat på de resultater du får
•    Brug synonymer
•    Oversæt dine emneord og søg på engelsk også

Får du mange resultater, er det bedre at indsnævre søgningen end kun at læse de første ti resultater:
•    Søg på flere begreber
•    Indsnævre til en bestemt materialekategori
•    Tidsbegræns din søgning

Får du ingen resultater eller meget få, hjælper det ikke at skrive flere søgeord:
•    Skriv færre søgeord
•    Find andre søgeord
•    Kontroller, at du har stavet dine søgeord rigtigt

Du skal også være opmærksom på vinklen af det, du søger - Det, nogle betragter som terrorisme, er f. eks. frihedskamp for andre.  Overvej om flere vinkler skal med.


Kort beskrivelse af de mest almindelige søgemetoder


Bevidst tilfældig søgning - Søg på det du kommer i tanke om
•    Du søger på de ord, du umiddelbart kommer i tanke om - både på internettet og i biblioteksdatabaser. Du undersøger de resultater, du får. Læser om emnet i Wikipedia eller i Den store danske encyklopædi
•    Ved du, at et ministerium eller at en forsker beskæftiger sig med dit emne, kan du vælge at starte på deres hjemmeside
•    Du kan også finde ud af, hvor bøgerne om emnet står på biblioteket og så læse indholdsfortegnelser og bagsider for på den måde at finde litteratur, der fænger dig

Bevidst tilfældig søgning kan bruges til at finde ud af om der i det hele taget er skrevet noget om et emne og om emnet faktisk interesserer dig. Til gengæld kræver det, at du husker at være kildekritisk.
Det er vigtigt, at du undervejs gemmer de gode sider, du finder. I databaser kan du lægge de gode resultater i databasens huskeliste.

Kædesøgning – udnyt din lærebog!
Du tager udgangspunkt i den litteratur, du har, f. eks. din lærebog. Du finder den litteratur, forfatteren til den, henviser til. Når du har fundet disse, får du fat på den litteratur, der henvises til i dem.

Ulempe: du får ikke litteratur der er nyere end den du startede med.

Systematisk søgning - Lav et skema!

Systematisk søgning kræver, at du har et godt overblik over dit emne.

•    Du organiserer din søgning ud fra fagudtryk og emneord i et skema
•    Hvilke begreber drejer det sig om
•    Hvad er synonymerne
•    Hvordan skal sammenkoblingen af ordene med AND, OR og NOT foretages, så du får relevante resultater
•    Du kan også bruge skemaet til at tjekke, at du får søgt på alle dine søgeord

Citationssøgning - Hvem citerer hvem?
Kan du bruge til at finde ud af, hvilke andre forskere, der har skrevet om det samme emne som en forsker, du kender. Der findes særlige citationsdatabaser, f.eks. Scopus og Web of Science.


Søgeteknik

Der bruges forskellige søgeteknikker i forskellige databaser, derfor er det en god ide at sætte sig ind i søgeteknikken for den eller de databaser, du skal søge i.

Operatorer

Når du kombinerer søgetermer skal du bruge søgeoperatorer. De mest almindelige er søgeoperatorerne AND, OR og NOT (også kaldet Boolske operatorer)

Boolske operatorer

 

 

AND afgrænser søgningen - fordi begge søgeord skal være med i artikelreferencen.

 

 

 

OR udvider søgningen - fordi den finder artikelreferencer som indeholder enten det ene eller det andet eller begge søgeordene.


 

 

NOT afgrænser søgningen - fordi kun det ene, ikke det andet søgeord skal være med i artikelreferencen.


Trunkering/Wildcards

Trunkering betyder at søge på stammen af et ord for at få entals-/flertalsendelser og forskellige varianter af ordet med.

Trunkeringstegnet (wildcard) er ofte en asterisk  (*) og sommetider et spørgsmålstegn (?) eller et dollar tegn ($). Forskellige tegn bruges i forskellige databaser.

Søgning på food* finder food, foods, foodborne, foodstuffs etc.

Trunkering inden i et ord: colo?r finder både colour og color.