Skip to main content
KP Bibliotek

For studerende

Referencestandarder
Når du udarbejder kildehenvisninger og litteraturlister, skal du følge en standard. En standard indeholder regler for, hvilke oplysninger der skal medtages om hver enkelt kilde, i hvilken rækkefølge de skal stå, og hvilke tegn der skal bruges til at adskille de enkelte oplysninger. Når du bruger en standard, sikrer du, at dine referencer er entydige og letlæselige.

Hvordan du skal arbejde med referencer afhænger af din uddannelse – På Københavns Professionshøjskoles uddannelser benyttes følgende standarder: APA, Harvard og Vancouver.
 

Spørg din vejleder, hvilken standard din uddannelse benytter.

APA Standard

The American Psychological Association står bag denne referencestandard. APA Style bruges især indenfor samfundsvidenskaberne.

 

Vær opmærksom på at der i 2020 er kommet en ny (7.) udgave af APA. For øjeblikket er det kun 6. udgave som er integreret i referencefunktionen i Word.

 

Harvard Standard

Harvard-standarden findes i forskellige varianter. Den bruges især indenfor natur- og til dels også samfundsvidenskab, men er også udbredt indenfor sundhedsvidenskab.

Efter Harvard-standarden skriver man forfatternavn og år i selve teksten, og litteraturlisten opstilles alfabetisk efter forfattere.

Vancouver Standard

Vancouver style er udarbejdet af International Committee of Medical Journal Editors og bruges især på det sundhedsvidenskabelige område.

Efter Vancouver-standarden giver man den anvendte litteratur fortløbende numre, således at den første reference i teksten får nr. 1, den næste nr. 2 osv.
I litteraturlisten skrives den fulde reference i den rækkefølge, den er brugt i teksten.