Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Sygeplejerske

Jocalyn Lawler

Jocalyn Lawler er født i Australien i 1949. Jocalyn Lawler er uddannet sygeplejerske, sociolog og tog doktorgrad (Dr. Phil.)ved University of New South Wales in 1989. Siden 1992 har hun været Professor i Sygepleje ved The University of Sydney og fra  1999 dekan for Faculty of Nursing and Midwifery samme sted.

Jocalyn Lawler har i sin forskning bl.a. beskæftiget sig med årsagerne til hvorfor sygepleje ofte er overset og bliver betragtet som en selvfølge. Jocalyn Lawler peger på, at det moderne menneske har et problematisk forhold til kroppen, og at sygepleje usynliggøres netop fordi væsentlige elementer af sygeplejen er knyttet til håndtering af kroppen når den ikke fungerer normalt. Kroppens udskillelser betragtes som beskidte, er tabubelagte og indgår derfor ikke i dagliglivets samtaler. I bogen Behind the Screens – Nursing, Somologi and the problem of the Body fra 1991 (oversat til norsk første gang i 1996 med titlen ”Bak skjermbrettene”) præsenterer Jocalyn Lawler begrebet somologi. Et begreb hun konstruerer med henblik på at synliggøre den praktiske kundskab, sygeplejersker anvender i arbejdet med at hjælpe patienten til at håndterer kroppen i forbindelse med sygdom. Hun formulerer 4 somologiske basisregler: regel om føjelighed og kontrol, reglen om afhængighed, reglen om blufærdighed og beskyttelsesreglen. De somologiske regler gør det muligt for sygeplejersken at omgås den tabubelagte krop og at mestre forlegenhed i situationen.

Jocalyn Lawlers forskning bygger på observationsstudier og interviews af og med sygeplejersker og andre sundhedspersoner. Hun lægger vægt på erfaringer og oplevelser, hvorfor hun tilskrives en videnskabsteoretisk position indenfor fænomenologien. Hun er bl.a. inspireret af den amerikanske sygeplejerske og forsker Patricia Benner og den franske filosof Maurice  Merleau-ponty.


Referencer:

Lawler, Jocalyn 2006 Bak Skjermbrettene Gyldendal Norsk Forlag AS 1. utgave 4. upplag

Tellervo, Jorit 2003 Jocalyn Lawlers regler om at overkomme forlegenhed Sygeplejersken 2003 (12)

Lomborg, Kirsten 1998 Menneske, krop og sygepleje I: Sygeplejefag refleksion og handling Janne Lyngaa (red) Bind 1. 1. udgave 1. oplag 1998 Munksgaard København

http://jocalynlawler.cgpublisher.com/biography.html

Artikler

Nedenstående referencer er henvisninger til udvalgte artikler skrevet af Jocalyn Lawler.