Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Sygeplejerske

Kari Martinsen

Kari Martinsen blev uddannet på Ullevål College of Nursing, Oslo i 1964 og afsluttede senere en bachelorgrad i psykologi ved Oslo Universitet. Inspireret af fænomenologisk tænkning valgte Martinsen derefter at læse filosofi ved Bergen Universitet, hvorfra hun blev magister i 1975 og Dr. Philos i 1984.  I 1990-1995 var Martinsen lektor ved Århus Universitet, hvor hun bl.a. var med til at opbygge kandidatstudiet i sygeplejevidenskab (cand.cur.).

I et omfattende forfatterskab har Martinsen altid lagt vægt på omsorg og moralsk praksis i sine analyser af sygepleje. Martinsen beskriver, i bogen Omsorg, sykepleie, medisin, omsorg som et fænomen, der består af tre aspekter, som tilsammen danner en treenighed: det relationelle, det moralske og det praktiske. Det relationelle kan ses som et mellemmenneskeligt forhold baseret på gensidighed og fællesskab, hvor det moralske begreb er forbundet med solidaritet og princippet om ansvar for de svage i samfundet, og hvor sygepleje som omsorg må baseres på moralsk ansvarlig magtanvendelse, en ”svag paternalisme”.

I bogen Fra Marx til Løgstrup uddyber Martinsen det filosofiske grundlag for at betragte sygepleje i et ontologisk perspektiv med henvisning til Løgstrups skabelsesfænomenologi og hans tanker om livsytringernes betydning i mødet mellem mennesker. Omsorg forbindes her med begrebet næstekærlighed, hvor moral er at handle til den andens bedste ud fra den andens appel om at blive taget vare på – ”den etiske fordring”. I Øjet og kaldet fortolker Martinsen næstekærlighed med afsæt i fortællingen om den barmhjertige samaritan.

I sine seneste publikationer har Martinsen endvidere beskæftiget sig med evidens, arkitektur og rum. I artikelsamlingen Samtalen, skjønnet og evidensen tager Martinsen afstand fra en ensidig medicinsk evidenstænkning og argumenterer for, at der findes forskellige og ligeværdige former for evidens med hver deres respektive gyldighedskriterier.     


Referencer:
Kirkevold, M.: Sygeplejeteorier – analyse og evaluering. København, Munksgaard, 2000.
Tomey A.M. & Alligood, M.R. (2011): Sygeplejeteoretikere: bidrag og betydning i moderne sygepleje. Munksgaard Danmark, København. 

Artikler