Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Sygeplejerske

Patricia Benner

Patricia Benner tog en bachelorgrad i sygepleje i 1964, og blev i 1970 master i sygepleje ved University of California, San Francisco (UCSF) School of Nursing.

Patricia Benners Ph.d. (1982) har fokus på stress, mestring og sundhed og under studierne fungerede Benner som forskningsadjunkt for Lazarus, kendt for sin teori om stress og mestring.

Patricia Benners forskningsmæssige baggrund er funderet i fænomenologien og hun har et omfattende forfatterskab bag sig. Hun er mest kendt for sin teori om klinisk kompetenceudvikling som fremstilles i bogen: From Novice to Expert. Grundlaget for Benners kompetenceudviklingsteori var et ønske om at vurdere, om det var muligt at omsætte brødrene Dreyfuss’ teori (Dreyfuss & Dreyfuss 1980) om intuitiv ekspertise til sygeplejen.

Sammen med kollegaen Judith Wrubel, Ph.d., lektor i klinisk sygepleje, har Benner endvidere beskrevet omsorgens betydning for mennesket og for sygeplejen i bogen: The Primacy of Caring, hvor de ved hjælp af en række eksempler præsenterer en sygeplejeteori, der bygger på Heideggers fænomenologiske tænkning. 


Referencer:

Tomey A.M. & Alligood, M.R. (2011): Sygeplejeteoretikere: bidrag og betydning i moderne sygepleje. Munksgaard Danmark, København.
Kirkevold, M. (2000): Sygeplejeteorier – analyse og evaluering. Munksgaard, København.

Artikler