Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Sygeplejerske

Transkulturel Sygepleje

Når man støder på begrebet Transkulturel Sygepleje eller kultur, er det ofte fordi kulturmøder er anstødsstene til at se forskelle og ligheder i menneskers holdninger, meninger, adfærd og antagelser og fordi det ofte bryder med tanker eller sædvaner som individet har vænnet sig så meget til, at man ikke selv bemærker sine vaner.

Mennesker er kulturbærere og kan som bekendt stammer fra forskellige egne af landet eller forskellige oprindelseslande. Mennesket er bærer af vaner og normer med at udtrykke sig på et eller flere sprog, verbalt, skriftligt, kropsligt, ageren og udtryk i eksempelvis sundhedsfag.  Hvad er ens ?, hvad er forskelligt ? og hvordan forhandler man sig til rette eksempelvis i en plejesituation ?.  Det er spørgsmål om kultur som sygeplejersker konfronteres med, og ofte uden at føle sig særligt vidende om emnet kultur.

Sygepleje i et kultur perspektiv, har eksisteret før uddannelsen i Transcultural Nursing. Viden om kultur og mellem kulturer i sygepleje, blev med Transcultural Nursing både videnproducernede og teoriskabende. 

Transcultural Nursing etableredes i 1988 af Professor i sygepleje og antropologi, Madeleine Leininger som var leder af uddannelsen og pioner på området i et USA der var og er sammensat af mennesker med mange og vidt forskellige kulturbaggrunde. Både blandt befolkningen generelt, de der blev sundhedsvæsnets klienter, patienter, borgere. Men også alle de mennesker der var uddannede til og blev ansat til at håndtere sundhedsydelser mærkede kultur forskelle og ligheder.

Sygepleje i Danmark, i Skandinavien, Europa trænger i 2016 samme fokus på kultur i sygepleje som USA tilbyder.

Mange mindre og usammenhængende initiativer med fokus på kulturaspekter og sygepleje, har eksisteret som kortvarige projekter i Danmark uden at det manifest er slået igennem fx i grunduddannelserne på sygepleje eller at der udbydes en videreuddannelse i Transkulturel Sygepleje.

Nu bestræber ISY og KP Biblioteket sig på at samle relevante tidskrifter, hjemmeside link etc., så behovet for efterstræbelsesværdig viden, der til dels kan kompensere for manglende videreuddannelse i Transkulturel Sygepleje i Skandinavien.  
 

Inger Minnasdatter, sommeren 2016

Tidsskrifter