Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Sygeplejerske

Vibeke Zoffmann

Vibeke Zoffmann er sygeplejerske, MPH, ph.d. og har siden maj 2014 været ansat som forskningsleder på forskningsenheden for kvinder og børns sundhed, Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet. 

Vibeke Zoffmann har udviklet metoden og dialogværktøjet Guidet Egen-beslutning (GEB). GEB er inspireret af filosofien om Empowerment (Funell og Anderson) og ambitionen er at virkeliggøre empowerment i praksis. I GEB indgår semistrukturerede refleksionsark, der medvirker til at den sundhedsprofessionelle og patienten identificerer og udforsker unikke vanskeligheder i livet med en kronisk sygdom. Eksempelvis mangeårig dysreguleret blodsukker hos patienter med diabetes. Målet er at støtte patienten til forandring, og dermed højne livskvalitet. Anvendelse af GEB fordre veludviklede kommunikative kompetencer blandt sundhedspersonalet.

Vibeke Zoffmann argumenterer for at en relation mellem sygeplejerske og patient baseret på det hun kalder Jeg-du-sorteret gensidighed, fremmer sygeplejerskens evne til at støtte patientens forandringspotentiale. Jeg-du-sorteret gensidighed er karakteriseret ved, at der lægges vægt på patientens viden om egne vanskeligheder i forhold til at leve med eksempelvis diabetes. Desuden tydeliggøres og udveksles forskellige standpunkter mellem patient og sundhedsprofessionel i denne relationsform, hvorved der kan opstå et forandringspotentiale. I sin teori præsenterer Vibeke Zoffmann 2 andre relationsformer: Jeg-du-distanceret professionel dominans og Jeg-du-sløret sympati. Vibeke Zoffmann påviser at sidstnævnte relationeformer ofte kan forbindes med mislykket problemløsning i klinisk praksis.

GEB er oprindeligt udviklet i vanskelig diabetes omsorg, men metoden er i dag udbredt på tværs af en lang række kroniske tilstande eksempelvis patienter med depression, kronisk obstruktiv lungesygdom, overvægt og hjertesygdom. Effekten af GEB er blevet undersøgt kvantitative såvel som kvalitativt og der er bl.a. påvist effekt i forhold til HbA1c samt øget oplevelse af kompetence til at håndtere egen sygdom.

 

Kilder:

Vibeke Zoffmann 2013 Patient-sygeplejerske-relation I: Sygeplejerskens fundament Steen Hundborg og Birgit Lynggaard (red.) 2. udgave Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch

Jette Bagh 2013 Fra Forsker til Fag: Målet er empowerment i praksis Sygeplejersken 2013 (9): 69

https://steno.dk/da/pages/sundhedsprofessionelle/vaerktojer/guidet_egen_beslutning.aspx