Skip to main content
KP Bibliotek

Tegnsprogstolk

Databaser

Københavns Professionshøjskoles Bibliotek tilbyder adgang til en række databaser, hvor man kan søge efter artikler i elektroniske tidsskrifter. Nogle artikler kan man få vist i fuldtekst, andre vises der blot en henvisning til. Oversigt over alle bibliotekets databaser 
 

En enkelt større database skal fremhæves her. Den er ikke specialiseret i sprog, oversættelse eller tolkning, men inkluderer disse emner. Den må forventes overvejende at indeholde engelsksproget litteratur:

Specialiseret database

Databasen Translation Studies Bibliography er specialiseret i oversættelse og tolkning. Den omfatter både tidsskrifter, artikelsamlinger og monografier (trykte såvel som elektroniske). Den indeholder henvisninger til litteratur og resuméer, og hvis PH-biblioteket har elektronisk adgang til en artikel, linkes der også til denne.