Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Tegnsprogs- og skrivetolk

Links

 

Google Scholar

Google Scholar giver mulighed for at søge i videnskabelig litteratur fra en bred vifte af fag, også litteratur om tolkning og oversættelse. En del af litteraturen har du direkte adgang til i fuldtekst, hvis du i forvejen er logget på KP's net eller har benyttet WAYF-adgangen for ansatte og studerende ved KP.

Foreninger og faglige fora

Specialiserede forlag

Specialesamlinger mv.

Nedenfor finder du links til specialesamlinger/specialeopgaver fra ABS (ved Aarhus Universitet) og CBS. Nogle er tilgængelige i fuldtekst, andre kan lånes via bl.a. bibliotek.dk. Disse opgaver giver konkret inspiration til problemstillinger, som er relevante for selvstændige opgaver om tolkning eller oversættelse.