Skip to main content
KP Bibliotek

Tegnsprogstolk

Specialiserede databaser

Københavns Professionshøjskoles Bibliotek tilbyder adgang til en stort antal databaser over faglitteratur til alle porfessionshøjskolens uddannelser. Adgangen findes på bibliotekets hovedside under fanebladet DATABASER.

Nedenfor er udvalgt enkelte databaser af særlig interesse for uddannelsen til tegnsprogstolk.

Ordbøger mv. (dansk tegnsprog og dansk)

Google Scholar

Google Scholar giver mulighed for at søge i videnskabelig litteratur fra en bred vifte af fag, også litteratur om tolkning og oversættelse. En del af litteraturen har du direkte adgang til i fuldtekst, hvis du i forvejen er logget på UCC's net eller har benyttet WAYF-adgangen for ansatte og studerende ved UCC (brug link på bibliotekets hovedside).

"Videnskabelige artikler" - en ny artikelservice

En ny service fra Statsbiblioteket i Aarhus giver mulighed for at få papirkopier af videnskabelige artikler leveret via det lokale bibliotek.

Foreninger og faglige fora

Specialiserede forlag

Specialesamlinger mv.

Nedenfor finder du links til specialesamlinger/specialeopgaver fra ABS (ved Aarhus Universitet) og CBS. Nogle er tilgængelige i fuldtekst, andre kan lånes via bl.a. bibliotek.dk. Disse opgaver giver konkret inspiration til problemstillinger, som er relevante for selvstændige opgaver om tolkning eller oversættelse.