Skip to main content
KP Bibliotek

Tværprofessionelt samarbejde

Bøger

Eksempler på bøger om tværprofessionalitet

Litteratur om samarbejde og facilitering

Søgning i bibliotekets katalog på tværfagligt samarbejde