Skip to main content

Psykomotorik: Forside

- faglig inspiration og biblioteksressourcer inden for dit fagområde

Velkommen!

Faglig inspiration og biblioteksressourcer inden for dit fagområde

Her har du en samlet indgang til alt det, biblioteket tilbyder specielt til din uddannelse. Information om relevante bøger, tidsskrifter - trykte og elektroniske - gode links og databaser og hjælp til opgaveskrivning.

 

Du er velkommen til at komme med forslag og kommentarer til indholdet - skriv til Bodil på BV@kp.dk

Podcast om psykomotorik

Sigrid Lund Nielsen og Rikke Aastrup Jensen - begge uddannet psykomotoriske terapeuter - har lanceret en podcast om psykomotoriske emner.

Find podcasten 'Psykohvadfornoget?' på Soundcloud og Itunes eller følg den på Facebook: www.facebook.com/psykohvadfornoget

                                                               

Seneste nyheder fra DAP

Videre til DAP's hjemmeside her: DAP

Dansk studie om effekten af mindfulness hos patienter med kroniske smerter

109 patienter med kroniske smerter sagde ja til at være med i Peter la Cours studie (publiceret i 2015 i det videnskabelige tidsskrift Pain Medicine) og patienterne blev tilfældigt fordelt til enten at modtage standardbehandling eller deltage i kurset i mindfulness-baseret stressreduktion. Læs mere her

Evidens for træning

Et review udarbejdet af Bente Klarlund Pedersen og Bengt Saltin underbygger evidensen for skræddersyet træning til en lang række kroniske sygdomme. Det er ikke blot livsstilsfaktorer og livskvalitet, men også symptomer, recidiv og mortalitet, der kan påvirkes positivt af træningen.

Se omtale i Fysioterapeuten, nr. 01/2016

Se review'et Exercise as medicine – evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases

Ny rapport: Fysisk aktivitet - læring, trivsel og sundhed i folkeskolen

I en ny omfattende rapport fra Vidensråd for Forebyggelse udarbejdet for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er den videnskabelige litteratur om effekten af fysisk aktivitet i skoleregi på læring, trivsel og sundhed blevet samlet.. Se rapporten her.

Internationalt samarbejde

European Forum of Psychomotricity (EFP)

Se hjemmesiden her

Tværprofessionelt samarbejde

Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet er det første af sin art i Danmark. Formålet er at udvikle, samle og synliggøre erfaringer med interprofessionel praksis i sundhedssektoren – både på uddannelsessteder og i det sundhedsfaglige arbejde i den primære, sekundære og tertiære sektor : IPLS

Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017

Hvor sunde er vi? Er vi stressede? Drikker vi mere alkohol? Alle disse spørgsmål kan man finde svar på i Den Nationale Sundhedsprofil, nu med tal fra 2017. Her får man et detaljeret billede af, hvordan danskernes livsstil generelt ser ud, hvilke forandringer der er sket på tre år, samt hvordan sundhed, trivsel og sygdom hænger sammen med uddannelse og civilstatus. Over 160.000 danskere over 16 år har besvaret spørgeskemaet om deres sundhed, sygelighed og trivsel. Det er tredje gang, at undersøgelsen af danskernes sundhed er gennemført. Den første undersøgelse fandt sted i 2010.  Fysisk aktivitet måles i denne rapport ved at spørge til fysisk aktivitet i fritiden. Dette spørgsmål har vist sig at være robust og forudsigende for dødelighed.

Kontakt os:

 Bodil Veileborg
 Direkte tlf. 4189 7418
 Email: bv@kp.dk
 Redaktør.
 
  Eva Christensen Kragh
  Direkte tlf. 4189 7959
  Email: evkr@kp.dk

Kontaktinfo og åbningstider

Søg i bibliotekets base

Her kan du søge i alle bibliotekets materialer. Du kan også reservere materialer og forny dine lån.

Se en film om uddannelsen - fra VIA UC, Randers