Skip to main content

Socialrådgiver

- faglig inspiration og biblioteksressourcer inden for dit fagområde

Informationssøgning

Når du skal i gang med at skrive en større opgave eller lave et projekt, skal du også i gang med at finde information om et emne. De fleste starter nok med at tage udgangspunkt i kendt  litteratur eller lave nogle søgninger i Google.

Det kan som en start også være ganske fint, men vi vil gerne vise dig, hvordan du kan finde litteratur og information på en mere systematisk og kvalificeret måde.
Det er godt at have en plan for, hvilke ord du vil søge på og hvor.


Søgestrategi – trin for trin

  • Find søgeord (nøglebegreber) til din opgave eller dit projekt.  Tænk i synonymer, fx handicap eller funktionsnedsættelse og over‐ og underordnede begreber, fx beskæftigelse og arbejdsløshed . Kender du allerede til artikler eller bøger, som er relevante i forhold til dit emne, kan du se, hvordan de er lagt ind i bibliotekskataloger eller databaser og måske finde nye søgeord på den måde. Hvis du skal søge i internationale databaser, vil søgesproget ofte være på engelsk, og derfor skal du oversætte dine søgeord til engelsk.
      
  • Valg af kilder er vigtigt i forhold til at finde relevant litteratur. Vi har samlet en oversigt til dig på socialrådgiveruddannelserne, du kan se oversigten under kilder til informationssøgning. Har du brug for råd og sparring i forhold til valg af kilder, så spørg på biblioteket – vi hjælper gerne.

  • Læg en søgestrategi. Du er allerede godt i gang med at have en søgestrategi, da du har fundet søgeord og kilder. Men det kan være, at du også skal overveje, om du vil begrænse på fx sprog, årstal og geografi.

  • Kædesøgning. Finder du en bog eller en artikel, som sidder lige i skabet, kan du kigge i litteraturlisten og se, om der er relevant litteratur. Det kaldes kædesøgning – og du gør det sikkert allerede!
     

Hold styr på dine søgninger

Du vil sikkert opleve, at det indimellem kan være svært at holde styr på, hvor du har søgt, og hvad du fik ud af dine søgninger. Derfor kan det være en fordel for dig at bruge bibliotekets søgedagbog (docx). I søgedagbogen har vi vist et eksempel på, hvordan man kan udfylde felterne.

Redegørelse for informationssøgning
Nogle gange vil du opleve, at der i de skriftlige opgaver er et krav om, at du redegør for din informations- og litteratursøgning. Her kan du se et eksempel på en redegørelse (pdf). Du kan vælge at vedlægge din søgedagbog til redegørelsen, men det er ikke et krav.