Skip to main content

Socialrådgiver

- faglig inspiration og biblioteksressourcer inden for dit fagområde

Retskilder

Karnov Online
Omfatter alle danske love kommenteret med fortolkninger, principielle domme, administrative afgørelser og litteraturhenvisninger.


Retsinformation
Database med adgang til alle danske love og regler.


Schultz lovportaler
Schultz lovportaler – social og sundhed.


Ugeskrift for Retsvæsen
Ugeskrift for Retsvæsen er hovedkilden til danske retsafgørelser.