Skip to main content

Socialrådgiver

- faglig inspiration og biblioteksressourcer inden for dit fagområde

Forskning og viden inden for det sociale område


Danmark og Norden

CASA
CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening, der udarbejder forskningsbaserede analyser inden for sociale, økonomiske og politiske samfundsforhold.

Den danske forskningsdatabase
Publikationer og forskningsresultater fra danske universiteter og professionshøjskoler.

Det digitale projektbibliotek
Kandidatspecialer, bacheloropgaver og master afgangsprojekter fra Aalborg Universitet.

Idunn
Nordisk database med fagtidsskrifter inden fagene samfund, sociale forhold, sundhed, pædagogik, økonomi og lovgivning.

Norart
Norart indeholder reference til 450 nordiske tidsskrifter og årbøger.

Socialstyrelsens vidensportal

VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kaldet VIVE, som står for Viden til Velfærd.
VIVE er en sammenlægning af SFI og KORA og levererer viden, der kan bidrage til til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

 

Udlandet

Google Scholar
Google Scholar gør det nemt at søge bredt efter videnskabelig litteratur. Fra ét sted kan du søge blandt mange fagområder og kilder.

PsycArticles
PsycArticles fra American Psychological Association (APA) indeholder fuldtekst videnskabelige og tidsskriftsartikler indenfor psykologi. Databasen indeholder artikler fra over 70 tidsskrifter udgivet af APA.

PsycInfo
PsycInfo er en bibliografisk database indenfor psykologi, sociologi og sundhedsvidenskab. Basen dækker tidsskriftartikler, kapitler i bøger, disputatser og tekniske rapporter fra 1967 og frem. PsycInfo indeholder ca. 3 millioner referencer.

Social Care Online
Basen dækker emneområder omkring socialt arbejde med udgangspunkt i Storbritannien. Du kan finde alt fra lovgivning, offentlige dokumenter, praksis og vejledning, systematiske reviews, forskningsbriefinger og tidsskriftsartikler til events, undervisningsmateriale, videoklip og blogs.

SocIndex
Databasen SocIndex dækker sociologi og andre relaterede subdiscipliner fx socialt arbejde, social psykologi, kønstudier, misbrug, kriminologi mfl. SocIndex indeholder over 2 millioner referencer til artikler, bøger og konferencepapirer.


Adgang hjemmefra
Her kan du se, hvordan du får adgang til databaserne uden for KPs netværk.